Concerts i fi de curs

Compartim experiències a l’Illa de l’aire.

This is me. Fi de curs 2019 - Teatre Regina...

Hallelujah. Fi de curs 2018 – Sala NunArt i Teat...

Fi de curs 2015. El Siglo i Teatre de Sarrià...

Fi de curs 2013. Teatre de Sarrià...